เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ พบสภาธุรกิจกรีซ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ พบสภาธุรกิจกรีซ

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2567

| 228 view

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้พบหารือกับนาง Vicky Makrigianni ผู้อำนวยการด้านการส่งออก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายในภูมิภาคของสภาธุรกิจกรีซ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทยและกรีซ และเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมการค้าการลงทุน และการทำธุรกิจระหว่างสองประเทศ รวมถึงมีความคิดที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย ให้กับภาคธุรกิจของกรีซ

ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๖๒ สภาธุรกิจกรีซ ร่วมกับ Enterprise Greece สมาคมผู้ส่งออกกรีซ และหอการค้าเฮลเลนิก – ไทย ได้นำคณะนักธุรกิจกรีซจากบริษัทเอกชน ๑๓ แห่ง เยือนประเทศไทย และสิงคโปร์ ซึ่งประสบผลสำเร็จในการเสริมสร้างความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ