การเปิดให้บริการตรวจลงตรา (วีซ่า) ผ่านระบบ e-Visa ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

การเปิดให้บริการตรวจลงตรา (วีซ่า) ผ่านระบบ e-Visa ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2565

| 7,796 view
ท่านสามารถสมัครขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ https://www.thaievisa.go.th  และรับชมวีดิโอสาธิตการสมัครขอวีซ่าได้ที่ https://thaievisa.go.th/video-user-manuals

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ขอประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ (residence) ในกรีซ มอลตา และเซอร์เบีย ที่ต้องการยื่นขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางไปประเทศไทย สามารถสมัครผ่านทางระบบ e-Visa ที่เว็บไซต์ https://www.thaievisa.go.th โดยผู้สมัครไม่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือเดินทางและเอกสารหลักฐานตัวจริงมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

หลังจากได้รับการอนุมัติ e-Visa แล้วจะมีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยืนยันส่งไปยังผู้สมัคร โปรดพิมพ์เอกสารยืนยันที่ได้รับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เพื่อนำไปแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยสำหรับตรวจสอบเมื่อเดินทางไปประเทศไทย

* สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ e-Visa กรุณาเข้าชมที่ https://athens.thaiembassy.org/en/content/launch-of-online-stickerless-e-visa-application

** รายชื่อประเทศและดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถขอ Visa on Arrival เข้าประเทศไทย กรุณาเข้าชมที่ CLICK

*** ข้อมูลการขอ Visa on Arrival เข้าประเทศไทย กรุณาเข้าชมที่ CLICK

1Athens_New

 

 

เอกสารประกอบ

The_Embassy_s_Announcement_on_E-Visa_Application.pdf