โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายการประกอบธุรกิจแก่ชาวไทยในกรีซ

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายการประกอบธุรกิจแก่ชาวไทยในกรีซ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มิ.ย. 2566

| 2,359 view

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายการประกอบธุรกิจแก่ชาวไทยในกรีซ ในรูปแบบการรับฟังการบรรยายด้วยตนเอง ณ ศูนย์วัฒนธรรม Spyropoulio และสามารถรับชมผ่าน Facebook Live ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและการทำงาน และส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชาวไทยในกรีซ โดยเชิญ Ms. Anna Sfetsiou ทนายความผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากคุณรจรินทร์ มะโฮงคำ ประธานสมาคมคนไทยและศูนย์ปฏิบัติธรรมในกรีซ เป็นล่ามแปลภาษากรีก – ไทย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวไทยในกรีซ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 2565 ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณความร่วมมือของชุมชนไทยในกรีซที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในวันนี้ ส่งผลให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จด้วยดี และหวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมชุมชนไทยในกรีซที่เข้มแข็งและเสริมสร้างศักยภาพของคนไทย เพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและดำรงชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรี

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปการบรรยายได้ตามไฟล์ด้านล่าง (หรือ CLICK) และไฟล์ PowerPoint การบรรยายได้ตามไฟล์ด้านล่าง (หรือ CLICK)

คลิปการบรรยาย ช่วงที่ 1/2 https://fb.watch/lp5xVOeCaE/

คลิปการบรรยาย ช่วงที่ 2/2 https://fb.watch/lp5sILMoPY/

*ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจากสมาคมคนไทยและศูนย์ปฏิบัติธรรมในกรีซ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

สรุปโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายการประกอบธุรกิจแก่ชาวไทยในกรีซ_2566.pdf
PPT_โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายการประกอบธุรกิจแก่ชาวไทยในกรีซ.pdf