สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ (Athens)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์


(Athens)

ที่ตั้ง

25 Marathonodromou Str. P.Psychiko Athens 15452

วันที่ทำการ

9.00-13.00, 14.00-17.00

เวลาทำการของวีซ่า

9.00-14.00

เบอร์ติดต่อ

(30) 210 6710 155, 210 6749 06 (30) 210 6756 978 (Visa)

แฟ็กซ์

(30) 210 6749 508

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา
(MR. SATHANA KASHEMSANTA NA AYUDHYA)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายภรศิษฐ์ พิบูลนครินทร์
(MR. PORNSITH PIBULNAKARINTR)

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวเกศริน พนารังสรรค์
(MISS KESARIN PHANARANGSAN)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางวิไล เกสรสุคนธ์
(MRS. WILAI KESONSUKHON)