พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

| 203 view

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนประชาชนไทยในกรีซ เข้าร่วมประกอบพิธีในนามของพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐมอลตา และสาธารณรัฐเซอร์เบีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ