การเปิดให้บริการตรวจลงตรา (วีซ่า) ผ่านระบบ e-Visa ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

การเปิดให้บริการตรวจลงตรา (วีซ่า) ผ่านระบบ e-Visa ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2565

| 176 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ขอประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลาประเทศไทย 09.00 น. (เท่ากับเวลาท้องถิ่นที่กรุงเอเธนส์ 04.00 น. ของเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ (residence) ในกรีซ มอลตา และเซอร์เบีย ที่ต้องการยื่นขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางไปประเทศไทย จะต้องสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ (e-Visa) ที่เว็บไซต์ https://www.thaievisa.go.th โดยผู้สมัครไม่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือเดินทางและเอกสารหลักฐานตัวจริงมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

หลังจากได้รับการอนุมัติ e-Visa แล้วจะมีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยืนยันส่งไปยังผู้สมัคร โปรดพิมพ์เอกสารยืนยันที่ได้รับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เพื่อนำไปแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยสำหรับตรวจสอบเมื่อเดินทางไปประเทศไทย

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับคำร้องวีซ่าในระบบปัจจุบัน (การยื่นเอกสารหลักฐานตัวจริงด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือรับเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์) จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 (เวลา 09.30 - 13.00 น.) เท่านั้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ https://www.thaievisa.go.th  ดังกล่าวข้างต้น และรับชมวีดิทัศน์สาธิตการสมัครขอวีซ่าได้ที่ https://thaievisa.go.th/video-user-manuals

* สำหรับข้อมูลภาษาอังกฤษ กรุณาเข้าชมที่ https://athens.thaiembassy.org/en/content/launch-of-online-stickerless-e-visa-application

1Athens_New

 

 

เอกสารประกอบ

e-visa_announcement_New.pdf