วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 245 view

 

คำแนะนำสำหรับคนไทยทีจะเดินทางมากรีซ (กุมภาพันธ์ 2555)
 

โดยที่ขณะนี้ มีการชุมนุมประท้วงภายในประเทศกรีซอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมือง หน้าอาคารรัฐสภา จตุรัส Syntagma ซึ่งในหลายโอกาส ได้มีกลุ่มก่อกวนสร้างความไม่สงบแอบแฝงอยู่ ส่งผลให้มีการขว้างปาก้อนหิน ทำลายทรัพย์สินในบริเวณที่มีการชุมนุม สอท.ฯ จึงขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมากรีซโปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และพึงหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปพื้นที่ที่มีการชุมนุมรวมถึงบริเวณใกล้เคียง เช่น Omounia square และ Panepistimiou Street เมื่อมีการชุมนุมเกิดขึ้น