ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-กรีซ

ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-กรีซ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มิ.ย. 2555

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 14,970 view

 

ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-กรีซ

ด้านการทูต

                ไทยและกรีซได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1958 ในช่วงแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ดูแลประเทศกรีซในฐานะประเทศในเขตอาณา  ต่อมา  ไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1985 มีหน้าที่ดูแลสาธารณรัฐมอลตาในฐานะประเทศในเขตอาณา  และติดตามสถานการณ์ในเซอร์เบียและมอนเตเนโกร (อดีตสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย)  รวมทั้งดูแลความสัมพันธ์ไทย-มาซิโดเนีย อย่างไม่เป็นทางการ  นอกจากนี้ มีสำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำกรุงเอเธนส์ด้วย ในขณะที่  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และสำนักงานแรงงาน ณ กรุงเอเธนส์ได้ปิดลงก่อนหน้านี้  ส่วนกรีซได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.1989โดยมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศใกล้เคียง อาทิ พม่า ลาว และกัมพูชา และเปิดสำนักงานพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 ปัจจุบัน นายพฤทธิพงศ์ กุลทนันทน์ เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรีซ ส่วนเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทยได้แก่นายนิโคลาออส วามวูนาคิส (H.E. Mr. Nikolaos Vamvounakis)

 

ด้านการเมือง

ในภาพรวม  ไทยและกรีซดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีด้วยความราบรื่นและไม่มีปัญหาต่อกัน  และมีความร่วมมือในกรอบพหุภาคีต่าง ๆ เช่น  การประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) และอาเซียน-อียู (ASEAN-EU)     ไทยและกรีซต่างเริ่มให้ความสำคัญต่อกันและกันมากขึ้น เนื่องจากตระหนักถึงบทบาทนำของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบอาเซียน และของกรีซในภูมิภาคบอลข่าน   นอกจากนี้  ความสำเร็จในการจัดประชุม APEC 2003 ของไทย และการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ค.ศ.2004 ของกรีซ ส่งผลทางจิตวิทยาต่อการยอมรับของภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่ายมากขึ้น   อย่างไรก็ดี  ไทยและกรีซสามารถเพิ่มพูนความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผ่านการดำเนินการต่างๆ อาทิ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างภาคการเมือง ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนส่งเสริมการติดต่อระหว่างประชาชนกับประชาชนของทั้งสองประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจ

- การค้าและการลงทุน

การค้ารวมระหว่างไทย-กรีซมีมูลค่าเฉลี่ย 272 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตัวเลขฝ่ายไทยโดยเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา) ซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น โดยไทยส่งออก 247 ล้านเหรียญสหรัฐ  นำเข้า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ  และได้เปรียบดุลการค้า 222 ล้านเหรียญสหรัฐ    สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น  ในขณะที่สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าประกอบด้วยผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผลไม้  และยา     รักษาโรค เป็นต้น  สำหรับการลงทุนระหว่างกัน  ยังไม่ปรากฏข้อมูลทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบัน

ในภาพรวม การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างไทยกับกรีซดำเนินไปด้วยดี โดยมักผ่านทางผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งบางครั้งพบอุปสรรคในการตรวจพบสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก และมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างกัน เช่น ไม่ชำระเงิน  จัดส่งสินค้าไม่ครบ/ล่าช้า/ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกรีซสามารถขยายตัวได้อีกมาก หากนักธุรกิจของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มความสนใจตลาด และศึกษาโอกาส ลู่ทาง และศักยภาพของกันและกันมากกว่าที่ผ่านมา โดยกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับโลก ยังคงมีแนวโน้มที่ดีในตลาดกรีซ  อาทิ 1) รถบรรทุกเล็ก 2) รถจักรยานยนต์/อุปกรณ์  3) เครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำความเย็น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มร้อนขึ้นในกรีซ  4) เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะที่ออกแบบสวยงาม/คุณภาพดี เพื่อสร้างความแตกต่างจากเสื้อผ้านำเข้าราคาถูก  5) เครื่องประดับ อัญมณี  6) สินค้าอาหาร/อาหารกระป๋อง (ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง ฯลฯ)  และ 7) กลุ่มสินค้าที่เน้นการออกแบบในระดับราคาต่างๆ(เฟอร์นิเจอร์บ้าน/สำนักงาน อุปกรณ์/ของประดับบ้าน ฯลฯ) เป็นต้น นอกจากนี้  การลงทุน และประกอบธุรกิจร่วมระหว่างไทย-กรีซ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ   ควรศึกษาความเป็นไปได้ เนื่องจากกรีซมีนักธุรกิจร่ำรวยจำนวนมาก ซึ่งนิยมนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  กอปรกับได้ชื่อว่า มีชั้นเชิงทางธุรกิจสูง และมีทักษะเรื่องการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศเพื่อนบ้านของกรีซ   ดังนั้น หากนักธุรกิจไทยสามารถหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสมได้  ก็จะช่วยกระจายสินค้าไทยไปสู่ตลาดบอลข่าน ซึ่งไทยยังไม่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี

- การท่องเที่ยว

ชาวกรีกนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นตามลำดับ โดยล่าสุดมีจำนวนประมาณ 18,000 คน/ปี เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวไทยมีความหลากหลายและสวยงาม  ราคาไม่สูง  คนไทยเป็นมิตร  ประทับใจใน  การให้บริการ และการบินไทยมีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และเอเธนส์ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน  ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเยือนกรีซไม่มากนัก เฉลี่ยประมาณ 1,500-2,000 คน/ปี

- แรงงาน

คนไทยอาศัยในกรีซประมาณ  200 คน ประมาณร้อยละ 50 เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวกรีก นอกจากนั้น เดินทางเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้าน พ่อครัวปรุงอาหาร ผู้ช่วยพ่อครัว  คนงานเรือ ซึ่งเดินทางเข้ามาทำงานโดยติดต่อกับนายจ้างโดยตรง หรือจากการแนะนำจากญาติ  คนรู้จัก เพื่อน ฯลฯ  ทั้งนี้ สาเหตุที่จำนวนแรงงานไทยในกรีซมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากชาวกรีกทั่วไปมีรายได้ต่ำกว่าประเทศใหญ่ในทวีปยุโรป    ประเทศมีประชากรน้อยประมาณ 11 ล้านคน จึงไม่สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้มาก   กอปรกับมีขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการออกใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติที่รัดกุม  ใช้เวลายาวนานนับปี  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศเพื่อนบ้าน ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 ความตกลงที่สำคัญกับประเทศไทย

- ความตกลงที่ลงนามแล้ว

 

1. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งอาณาจักรกรีซว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่ายและพ้นจากนั้นไป ลงนามเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2515
2. ความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับกรีซ ลงนามเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 
3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ลงนามเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549

- ความตกลงที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา


1. ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน
2. อนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน
3. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และวิชาการ
4. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินเรือพาณิชย์
5. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ

การเยือนของผู้นำระดับสูง

- ฝ่ายไทย อาทิ

 

                ราชวงศ์

                                -  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรีซเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2507 เพื่อร่วมในพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระราชาธิบดีคอนสแตนตินแห่งกรีซกับเจ้าหญิงอานน์มารีแห่งเดนมาร์ก ที่กรุงเอเธนส์

                                -  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเยือนกรีซอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 14 เมษายน 2536

                                -  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรีซอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 – 30 พฤษภาคม 2536

                                -  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนกรีซอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2536

                 รัฐบาล

 

                                -  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  นายกรัฐมนตรี   เดินทางเยือนกรีซอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2530

                                -  นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เดินทางเยือนกรีซอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2541

                                -  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนกรีซอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2541

                                -  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจัดโดย ASIA FORUM 2000 ณ เมืองเทสซาโลนิกิ ประเทศกรีซ และได้พบปะหารือข้อราชการทวิภาคีกับนาย Grigoris Niotis รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรีซ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2543

                                -  นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2004 เมื่อวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2547

                                -  นายสนธยา  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางเยือนกรีซ 2 ครั้ง ในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก เมื่อวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2547  และวันที่ 16 – 20 กันยายน2547

                                -  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนกรีซ เมื่อวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2548

                                -  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนกรีซ เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2549

                                -  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เดินทางเยือนกรีซ เมื่อวันที่ 4 - 7 กันยายน 2549

 

- ฝ่ายกรีซ อาทิ

                                -  นาย Andreas Papandreou นายกรัฐมนตรีกรีซ เดินทางเยือนไทยอย่างไม่เป็นทางการ

เมื่อวันที่ 5 – 7 เมษายน 2529

                                -  นาง Virginia Tsouderou รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2536

                                -  นาย Akis Tsochatzopoulos รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรีซ  เป็นผู้แทนนายก

รัฐมนตรีกรีซเดินทางมาร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2539

                                -  นาย Andreas Papandreou นายกรัฐมนตรีกรีซ  เยือนไทย เมื่อวันที่ 5 – 7 เมษายน 2539

                                -  นาย Theodoros Pangalos รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรีซ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2540

                                -  นาย Alexandros Philon ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกรีซและภริยา เยือนไทย เมื่อ วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2540

                                -  นาย Constantinos J. Ivrakis รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกรีซ  เดินทางเยือนไทย เมื่อวันที่ 22 – 26 เมษายน 2541

                                -  นาย Grigoris Niotis รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรีซ เยือนไทย เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2544

-  นาย Constantinos Simitis นายกรัฐมนตรีกรีซ  แวะเยือนไทย (transit) ในการไปเยือน

ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 และ 8 มีนาคม 2545

                                -  นาย Dimitris Avramopoulos รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกรีซ เยือนไทย

เมื่อวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2547

                                -  นาย Nikos Tsirtsionis รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเขต Macedonia and Thrace เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2547 เพื่อขอเสียงสนับสนุนให้กรีซเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2008