สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์
เวลาทำการ : 09.00-13.00, 14.00-17.00 น.
บริการด้านวีซ่าและกงสุล : 09.00-13.00 น.

 

Holidays