วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์
เวลาทำการ : 09.00-13.00, 14.00-17.00 น.
บริการด้านวีซ่าและกงสุล : 09.00-13.00 น.

TH_Holidays_page-0001