ข่าว : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เรื่อง ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยที่อาศัยในประเทศกรีซพร้อมครอบครัวร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐น.

ข่าว : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เรื่อง ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยที่อาศัยในประเทศกรีซพร้อมครอบครัวร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐น.

30 ก.ค. 2563

303 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ