ข่าวเด่น : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข่าวเด่น : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

29 ก.ค. 2563

338 view

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และประชาชนชาวไทยในกรีซ  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  และลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ