โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมน้ำมันมะกอกและผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเอเธนส์

โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมน้ำมันมะกอกและผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเอเธนส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2565

| 47 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเอเธนส์ (ASEAN Committee in Athens หรือ ACAT) จัดกิจกรรมนำสถานเอกอัครราชทูต ประเทศสมาชิกอาเซียนในกรุงเอเธนส์ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ไปศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันมะกอกของกรีซ ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิต การสกัดน้ำมันด้วยวิธีกลั่นเย็น และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ Konstas Olive Oil Refinery เมือง Kalivia Thorikou เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของไทย ที่มีคุณประโยชน์เฉกเช่นน้ำมันมะกอกของกรีซแก่เจ้าของฟาร์มมะกอกได้นำไปทดลองใช้ด้วย

นอกจากนี้ นายภรศิษฐ์ พิบูลนครินทร์ อุปทูตฯ ได้เป็นประธานการประชุม ACAT ครั้งที่ 29 เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตลอดช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน และหารือเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน กับกรีซ และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น พร้อมทั้งได้ส่งมอบตำแหน่งประธาน ACAT ตามระบบหมุนเวียน ให้แก่เอกอัครราชทูตเวียดนาม ที่จะทำหน้าที่เป็นประธาน ACAT ในช่วง 6 เดือนต่อจากนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ