โครงการกำลังใจและข้อกำหนดกรุงเทพฯ

โครงการกำลังใจและข้อกำหนดกรุงเทพฯ

13 ส.ค. 2564

60 view

บทความเรื่องโครงการกำลังใจและข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Rules) โดย ดร. พิศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Article_Bangkok_Rules.pdf