สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ขอถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ขอถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

28 ก.ค. 2564

80 view

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐมอลตา และสาธารณรัฐเซอร์เบีย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ