สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ขอถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ขอถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

2 มิ.ย. 2564

144 view

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ และครอบครัว ตลอดจน

พสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐมอลตา และสาธารณรัฐเซอร์เบีย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี           

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ