สถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายพระพรในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

สถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายพระพรในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

6 พ.ค. 2564

93 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ