พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2565

| 77 view

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประกอบพิธีในนามของพสกนิกรชาวไทย ที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐมอลตา และสาธารณรัฐเซอร์เบีย ในโอกาสนี้ นายภรศิษฐ์ พิบูลนครินทร์ อุปทูตฯ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพ พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๕๗ วินาที เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ