พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2565

| 103 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีข้าราชการ คู่สมรสและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และตัวแทนสมาคมคนไทยและศูนย์ปฏิบัติธรรมในกรีซ เข้าร่วมประกอบพิธีในนามของพสกนิกรชาวไทย ที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐมอลตา และสาธารณรัฐเซอร์เบีย ในโอกาสนี้ นายภรศิษฐ์ พิบูลนครินทร์ อุปทูตฯ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพ พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ