ททท. สานต่อ MOU ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-กรีซ ชู Sustainable Tourism และ Rural Tourism ดันตลาดยุโรป ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

ททท. สานต่อ MOU ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-กรีซ ชู Sustainable Tourism และ Rural Tourism ดันตลาดยุโรป ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2565

| 49 view

ททท. สานต่อ MOU ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-กรีซ ชู Sustainable Tourism และ Rural Tourism ดันตลาดยุโรป ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังสาธารณรัฐเฮลเลนิก เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างสองประเทศ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก และโอกาสนี้ ททท. สำนักงานกรุงโรมได้มีการจัดเลี้ยงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวไทย Visit Thailand Year 2022-2023  : Amazing Thailand, Amazing New Chapters  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tatnewsthai.org/news_detail.php?newsID=5254