ล่าสุด! ประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถขอ Visa on Arrival เข้าประเทศไทย

ล่าสุด! ประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถขอ Visa on Arrival เข้าประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ค. 2567

| 29,236 view

* ชาวกรีกที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 60 วัน

** ชาวมอลตาที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 60 วัน 

*** ชาวเซอร์เบียที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 15 วัน โดยสามารถดูรายละเอียดการขอ Visa on Arrival ได้ที่ CLICK หรือติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง CLICK 

 

Visa_Exemption VOA  

Bilat_Diplomatic_PP_TH