ประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถขอ Visa on Arrival เข้าประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถขอ Visa on Arrival เข้าประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 97 view

TH_VOA_30.9.65_page-0002

เอกสารประกอบ