ล่าสุด! ประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถขอ Visa on Arrival เข้าประเทศไทย

ล่าสุด! ประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถขอ Visa on Arrival เข้าประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 26,414 view

* ชาวกรีกที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 30 วัน

** ชาวมอลตาที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 15 วัน

Visa_Exemption_and_VOA_1_April_2024_page-0002 Visa_Exemption_and_VOA_1_April_2024_page-0001  

 

 

เอกสารประกอบ

Visa_Exemption_and_VOA_1_April_2024.pdf