ล่าสุด! ประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถขอ Visa on Arrival เข้าประเทศไทย

ล่าสุด! ประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถขอ Visa on Arrival เข้าประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ย. 2566

| 12,717 view

* ชาวกรีกที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 30 วัน

** ชาวมอลตาที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 15 วัน

Visa_Exemption_and_VOA_6_November_2023_page-0002

Visa_Exemption_and_VOA_6_November_2023_page-0001

 

เอกสารประกอบ

Visa_Exemption_and_VOA_6_November_2023.pdf