ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ (วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565)

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ (วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

| 42 view

Holiday_3_June_2022_page-0001