ข้อมูลการเดินทางเข้าไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลการเดินทางเข้าไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2565

| 201 view

ข้อมูลการเดินทางเข้าไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 

1. ผู้มีสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกคนไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (จากเดิมที่ยกเว้นเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)

2. ชาวต่างชาติไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในประเทศไทย (จากเดิมที่ชาวต่างชาติต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลขั้นต่ำ จำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

3. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ขอให้ผู้เดินทางทุกคน แสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อด่านควบคุมโรค ดังนี้

     3.1  หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส หรือ

     3.2  หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (ไม่ใช่ Self-ATK) ที่มีผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

4. หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ มีหลักเกณฑ์วัคซีนและการแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนี้

     4.1 หากอายุน้อยกว่า 18 ปี และเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบโดส จะมีแนวปฏิบัติแบบเดียวกับผู้ปกครอง

     4.2 หากอายุน้อยกว่า 18 ปี และเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 6 ปี จะได้รับยกเว้นการแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19   

     4.3 หากอายุ 5 – 17 ปี และเดินทางโดยไม่มีผู้ปกครอง ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง หรือ แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

อนึ่ง สายการบินจะทำการตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคต่างๆ จะสุ่มตรวจ หากพบว่า ผู้เดินทางมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ผู้เดินทางอาจต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ ช่องทางเข้าประเทศ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

รายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

1. CoronaVac (Sinovac) 2 doses
2. AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield) 2 doses
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 2 doses
4. Moderna 2 doses
5. COVILO (Sinopharm) 2 doses
6. Janssen (Johnson & Johnson) 1 dose
7. Sputnik V 2 doses
8. Covaxin 2 doses
9. Novavax / Covovax 2 doses
10. Medigen 2 doses
11. Turkovac / Erucov-VAC 2 doses
12. Sputnik Light 1 dose

มาตรการสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19

(1) หากเคยติดเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม หลังจากหายป่วย โดยไม่กำหนดระยะเวลา จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยจะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 (Recovery Certificate) มาพร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่เพิ่งติดโรคโควิด-19 จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทย หลังจากหายแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 14 วัน 

(2) หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ (30) 210 6710 155 หรือ อีเมล์ [email protected] 

 

290132358_377916977768492_7990794450138803704_n Vaccine_TH_1   Age_TH  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ