ขอเชิญชวนลงทะเบียนคนไทยในประเทศกรีซ มอลตา และเซอร์เบีย

ขอเชิญชวนลงทะเบียนคนไทยในประเทศกรีซ มอลตา และเซอร์เบีย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.พ. 2566

| 2,516 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ขอเชิญชวนคนไทยที่พำนักในประเทศกรีซ มอลตา และเซอร์เบีย ลงทะเบียนคนไทย เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้สามารถติดต่อและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Google Form ได้ทาง

1. เว็บไซต์ แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์

2. แสกน QR Code

QR_แบบลงทะเบียนคนไทย