กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ธ.ค. 2566

| 208 view

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนไทยในกรีซ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในเขต Galatsi ร่วมกับองค์กร We4all ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในกรีซ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ