การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 115 view
การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
 
ประเทศไทยยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
 
1_ต.ค._2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ