การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทพำนักระยะยาว (Long-term Resident Visa : LTR)

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทพำนักระยะยาว (Long-term Resident Visa : LTR)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2565

| 1,580 view

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทพำนักระยะยาว (Long-term Resident Visa : LTR)

 

การตรวจลงตราประเภทพิเศษสำหรับคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงที่ประสงค์จะเข้ามาพำนักในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทางานจากประเทศไทย และกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครทางออนไลน์กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ที่เว็บไซต์ https://ltr.boi.go.th/

 

293219695_421483556685048_6773968025520568930_n

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ