การขอเอกสารเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry: COE)

การขอเอกสารเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry: COE)

22 ก.ย. 2564

300 view

ขั้นตอนในการขอเอกสารเดินทาง (Certificate of Entry: COE) กลับไทยสำหรับคนไทยและการเดินทางเข้า Phuket Sandbox และ Samui Plus+ Sandbox ตามเอกสารด้านล่าง โดยผู้เดินทางชาวไทยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวที่โรงแรมเอง กระบวนการอนุมัติเอกสาร COE จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 6 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/

เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

1. รายชื่อโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ) ในประเทศไทย

2. การซื้อประกันสุขภาพสำหรับการเดินทางเข้า Phuket Sandbox และ Samui Plus+ Sandbox: https://covid19.tgia.org/ 

3. รายชื่อโรงแรม SHA Plus+ สำหรับ Phuket Sandbox และ Samui Plus+ Sandbox: https://www.shathailand.com/ 

4. การนัดหมาย Covid-19 Swap Test สำหรับ Phuket Sandbox: https://www.thailandpsas.com/ 

ล่าสุด "โครงการ Phuket Sandbox Extension (7+7)" นักท่องเที่ยวสามารถพำนักในภูเก็ต 7 วัน (ต้องมีผลตรวจโควิด RT-PCR ครั้งที่ 2 ในภูเก็ตเป็นลบ และได้รับแบบ Transfer Form จากโรงแรมที่พักในภูเก็ต) และสามารถเดินทางต่อไปพำนักในพื้นที่นำร่องอื่นอีก 7 วัน โดยต้องจองที่พักโรงแรม SHA Plus+ และจองตรวจโควิด RT-PCR ครั้งที่ 3 ในพื้นที่นำร่องอื่น (https://www.tatnews.org/2021/08/phuket-sandbox-7-7-extension-faqs/) ดังนี้

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า (โดยเที่ยวบินตรง)

- จังหวัดกระบี่ เกาะพีพี เกาะไหง และไร่เล (โดยทางเรือ)

- จังหวัดพังงา เขาหลัก (โดยทางรถยนต์)

- จังหวัดพังงา เกาะยาวน้อย หรือเกาะยาวใหญ่ (โดยทางเรือ)  

Alternative_Quarantine_TH      

Phuket_Sandbox_TH

 

Samui_Plus_Sandbox_TH

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบ

Alternative_Quarantine_TH.jpg
Phuket_Sandbox_TH.jpg
Samui_Plus_Sandbox_TH.jpg