ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
กิจกรรมกงสุลสัญจรที่ประเทศเซอร์เบีย
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบลเกรด เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ ตลอดจนการจดสูติบัตร แก่คนไทยที่พำนักในเซอร์เบีย รวมทั้งเป็นโอกาสในการพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำด้านกงสุลแก่กับคนไทย
ดูทั้งหมด
ข่าวสารดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
บริการด้านกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
บทความที่น่าสนใจดูทั้งหมด

17 มี.ค. 2566

บทความ เรื่อง "Princess Pa in Vienna - through the lens of a fellow diplomat"

16 ก.พ. 2566

บทความเรื่อง "Disability-inclusive Business Models for an Enabling Environment" เพื่อช่วยเหลือคนพิการ

4 ม.ค. 2566

บทความด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดินของไทย เรื่อง "A Day to be as Humble as the Soil"

15 พ.ย. 2565

บทความ เรื่อง "A Little Learning Goes a Long Way..." เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย

22 ก.ย. 2565

บทความ เรื่อง "Prince Mahidol Day and Education for Humanity" ในโอกาสวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

11 ส.ค. 2565

บทความเพื่อการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย เรื่อง "Art of the Loom: the Future of Sustainable Fashion"
ดูทั้งหมด